Info Burgers » Nieuws » Staatssecretaris De Backer verheugd over Benelux-testpilot voor strijd tegen uitkeringsfraude

Staatssecretaris De Backer verheugd over Benelux-testpilot voor strijd tegen uitkeringsfraude

19 jul. 2016

De Belgische staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee, Philippe De Backer, is zeer tevreden dat de Benelux in het najaar een testpilot gaat opstarten over uitkeringsfraude. Concreet zullen de sociale instellingen van Nederland en België gegevens gaan uitwisselen over tewerkstelling en werkloosheid om te kijken welke personen mogelijk onterecht uitkeringen ontvangen. De Backer bracht vandaag een werkbezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux om een stand van zaken te krijgen over relevante Benelux-dossiers en zijn steun te verlenen aan nieuwe initiatieven. De staatssecretaris benadrukte dat hij het Benelux-niveau uitermate geschikt vindt om mee de strijd tegen de sociale fraude verder te zetten.

Staatssecretaris Philippe De Backer : “Grensoverschrijdende samenwerking is cruciaal om een probleem als sociale fraude aan te pakken. Sociale fraude stopt niet aan de grenzen van een land. Integendeel. Fraudeurs maken juist gebruik van de beperkingen die grenzen met zich meebrengen om te ontsnappen aan de nationale en internationale verplichtingen. Daarom vormt het Benelux-niveau, dat flexibel is en kort op de bal kan spelen, een efficiënt platform om deze strijd samen te voeren”.

Uitkeringsfraude

Nieuw is dat de Benelux-landen overeenkwamen om in het najaar gegevens uit te wisselen om uitkeringsfraude op te sporen. In een testpilot zullen de Belgische instellingen van Sociale Zekerheid en de bevoegde instanties in Nederland in eerste instantie tewerkstellings- en werkloosheidsgegevens uitwisselen. Deze informatie moeten toelaten om te bepalen welke personen effectief uitkeringsfraude plegen. Het kan dan gaan over een cumul van uitkeringen in het ene land met arbeid in het andere land of over een  cumul van uitkeringen in de twee landen. Luxemburg zal later aansluiten bij dit project.

Controles op het terrein

In 2015 ondertekenden de Benelux-landen een verklaring om samen de strijd aan te gaan tegen grensoverschrijdende sociale fraude en over te gaan tot gezamenlijke acties om sociale dumping, schijnconstructies, detacheringsfraude, uitkeringsfraude en frauduleuze uitzendkantoren aan te pakken. Recent controleerden Nederlandse en Belgische inspectiediensten gezamenlijk een uitzendkantoor dat grensoverschrijdend actief is in de bouwsector. Meer internationale controles op het terrein staan inmiddels op de Benelux-agenda.

Benelux als voortrekkersrol

De Benelux-samenwerking vervult met deze acties zijn rol als voortrekker voor de omringende landen en de Europese Unie. België, Nederland en Luxemburg bundelen de krachten om politiek draagvlak te realiseren om samen binnen Europa aan te dringen op EU-maatregelen in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping.

de backer.jpg

V.l.n.r.de heren L.Willems, staatssecretaris Ph. De Backer, J. van Laarhoven en A. de Muyser