Info Burgers » Nieuws » Staatssecretaris Wiebes (NL) stelt Benelux-project voor op ECOFIN-Raad

Staatssecretaris Wiebes (NL) stelt Benelux-project voor op ECOFIN-Raad

15 apr. 2016

Op 22 en 23 april 2016 vindt onder Nederlands Voorzitterschap van de EU te Amsterdam de informele ECOFIN-Raad plaats. Tijdens deze EU-vergadering zal de Nederlandse Staatssecretaris voor Financiën, Eric Wiebes, een Benelux-project voorstellen om BTW-carrouselfraude doeltreffend te bestrijden. 

Dit systeem, Transactional Network Analysis genaamd, werd de afgelopen twee jaar ontwikkeld door de Benelux-Werkgroep BTW-Carrouselfraude. Het betreft een geautomatiseerd analysesysteem, voor het beter visualiseren van de frauduleuze ketens en het sneller kunnen detecteren van de risicosignalen. Hierdoor kan tijdiger en gerichter ingegrepen worden in geval van BTW-carrouselfraude en verliezen voor de staatskas beperkt worden. 

Het systeem werd door de Benelux-landen reeds met andere EU-lidstaten in 2 pilots getest en voortdurend verbeterd en sterker gemaakt. 

Staatssecretaris Wiebes zal dit project, ontstaan binnen de Benelux Unie,  nu voorleggen aan alle lidstaten van de Europese Unie. 

Het toont aan dat ook op het gebied van fiscale fraudebestrijding  de Benelux een voorlopers functie bekleedt binnen de EU.