Info Burgers » Nieuws » Territoriale leveringsbeperkingen: Benelux presenteert haar samenwerking in Europese expert-vergadering

Territoriale leveringsbeperkingen: Benelux presenteert haar samenwerking in Europese expert-vergadering

09 nov. 2017

 Op 9 november 2017 vond in Brussel de eerste vergadering van de Europese “experten ondergroep over de interne markt voor voeding” plaats. De Benelux was door de Europese Commissie gevraagd tijdens de sessie over ‘aan handelspraktijken gerelateerde barrières” haar samenwerking rond territoriale leveringsbeperkingen in de retail sector voor te stelle. Deelnemende experts vertegenwoordigden de EU- lidstaten en verder o.a. consumenten, bedrijfsleven en academia.

Sinds begin 2015 werken de Benelux landen samen rond het thema territoriale leveringsbeperkingen. Op 30 november 2015 ondertekenden Belgische, Nederlandse en Luxemburgse ministers van Economie  een Aanbeveling (M(2015)14) dienaangaande. Zij wil de samenwerking van de drie Benelux-landen ten aanzien van territoriale leveringsbeperkingen versterken om de positie van de ondernemingen en consumenten te verbeteren.

Volgend op de aanbeveling werd van oktober 2016 tot april 2017een gezamenlijke enquête onder detailhandelaren in de drie landen doorgevoerd om te onderzoeken of prijsverschillen tussen de Benelux-landen en met de buurlanden van de Benelux, mede het resultaat zijn van ongerechtvaardigde methoden van leveranciers ten aanzien van detailhandelaars, de zogenaamde “territoriale leveringsbeperkingen” (https://www.benelux.int/nl/post/benelux-start-onderzoek-naar-territoriale-leveringsbeperkingen-de-detailhandel ). De resultaten van deze enquête zullen in de komende maanden gepresenteerd worden.

De genoemde experten-subgroep is onderdeel van de voorbereiding van het werk van de zogenaamde Europese “High Level Forum for a better functioning food supply chain“( http://ec.europa.eu/growth/content/decision-establishing-new-high-level-forum-better-functioning-food-supply-chain-0_en ). Dat „High Level Forum“ stelt zich ten doel de toeleveringsketen voor voeding te verbeteren en bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie en Europese organisaties op het gebied van voeding.