Info Burgers » Nieuws » Tweede gemeenschappelijke Benelux-controle op onregelmatigheden bij het vervoer van paarden

Tweede gemeenschappelijke Benelux-controle op onregelmatigheden bij het vervoer van paarden

02 nov. 2015

In navolging van de eerdere wegcontrole die de veterinaire- en voedselveiligheidsdiensten van de Benelux-landen, met ondersteuning van de Douane en de fiscale inspectiediensten uit de drie landen, in september 2015 hebben uitgevoerd op het vervoer van topsportpaarden in de Benelux-regio en in uitvoering van het gezamenlijke Benelux-controleactieplan, vond in oktober 2015 een tweede controle plaats. Het betrof een 100% controle door de Douane-administraties van de Benelux-landen, om te controleren of de geëxporteerde paarden en de, al dan tijdelijke, geïmporteerde paarden voor de juiste hoeveelheden en waarde worden aangegeven aan de Douane.

Bijna een 300-tal aangiftes werden gecontroleerd en net als bij de eerdere controle, waren de betrokken diensten bij de controle, namelijk de Douane, de fiscale-, de veterinaire- en de voedselveiligheidsdiensten, zeer tevreden over de samenwerking en het verloop van de controle.

Naar aanleiding van de controle valt op te tekenen dat niet alle handelaren in paarden het even nauw nemen met het correct, duidelijk en compleet invullen van de benodigde documenten. De opgegeven waarde van de paarden leek niet altijd reëel te zijn en er bleken in enkele gevallen zelfs verschillende facturen in omloop te zijn van eenzelfde verkoop. Bovendien kon uit de papieren vaak niet opgemaakt worden wie nu de eigenaar van het paard was.

Om de regelgeving in herinnering te brengen, willen de Benelux-overheidsdiensten graag onder andere nog eens wijzen op  het Benelux Memorandum van Overeenstemming betreffende het verkeer van en de handel in paardachtigen. 

De informatie die deze controleacties heeft opgeleverd, is zeer interessant voor de fiscale overheidsdiensten. De Benelux-werkgroep Elitepaarden pleit daarom voor het behoud van de goede samenwerking en een structurelere gegevensuitwisseling tussen de betrokken diensten.