Info Burgers » Nieuws » Vacature Vertaler-Tolk

Vacature Vertaler-Tolk

03 sep. 2012

De Benelux Unie, gevestigd te Brussel, is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg en zit in een fase van vernieuwing en verandering. Voor meer informatie over de Benelux: www.benelux.int

Binnen de Benelux Unie is het Secretariaat-Generaal een internationale instelling die samen met een team van een 50-tal medewerkers, samenwerkingsmogelijkheden identificeert, signaleert, acties initieert en deze procesmatig, logistiek en inhoudelijk ondersteunt en toetst op resultaten. Het Secretariaat-Generaal heeft als kernthema’s interne markt, duurzame ontwikkeling, veiligheid en justitie.

Binnen het Secretariaat-Generaal draagt de Taaldienst er zorg voor dat wij kunnen werken in onze twee officiële talen, Nederlands en Frans. De medewerkers verrichten zowel tolk- als vertaalwerk. Wij zijn op zoek naar een   Vertaler-Tolk (m/v)

Opdracht en taken

U draagt bij tot  efficiënte vertaal- en tolkfaciliteiten binnen en buiten de organisatie. Het werk zal voornamelijk vertaal- en tolkwerk naar het Frans omvatten.

U bereidt de tolkopdrachten voor door u in het onderwerp in te werken en uw collega’s vertalers-tolken te consulteren U tolkt simultaan  U houdt de databanken/terminologielijsten up-to-date in de vertaaltool Multitrans U levert specialistisch  vertaalwerk op het gebied van de verscheidene beleidsthema’s en bent verantwoordelijk voor het afleveren van een correcte vertaling

Profiel

U bent academisch opgeleid als vertaler-tolk met algemene kennis van de beleidsthema’s van de organisatie U hebt minstens 5 jaar ervaring in een relevante functie U bent resultaatgericht en nauwkeurig U bent flexibel en klantgericht U hebt goede contactvaardigheden  U gebruikt vlot internet en Office toepassingen (Word, PowerPoint en Outlook – actief  en Excel passief kunnen gebruiken) evenals geïnformatiseerde vertaaltechnieken en databanken (Multitrans) U vertaalt en tolkt hoofdzakelijk naar de Franse taal, uw moedertaal, en u hebt ook ervaring met het tolken in het Nederlands.

Ons aanbod

Een functie binnen een boeiende en zich vernieuwende internationale instelling en een uitdagend takenpakket.

Een aanstelling voor een periode van 5 jaar, eventueel hernieuwbaar.

Een marktconform salaris dat past bij het gewicht van de functie. Het salaris wordt desgevallend aangevuld met toelagen en extra voordelen zoals een expat-vergoeding. De Benelux Unie heeft een competitief stelsel van sociale zekerheid. In verband met een evenwichtige samenstelling van het personeel van het Secretariaat-Generaal worden kandidaten met de Nederlandse en Luxemburgse nationaliteit met nadruk uitgenodigd om te reflecteren.

De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit drie onderdelen:

1. Preselectie op basis van het curriculum vitae2. Proeven vertaal- en tolkwerk3. Interviews

De taalproeven vinden plaats op 16 en 24 oktober 2012.

Hebt u interesse?

Stuur ons uw sollicitatiebrief met uw cv op l.decaluwe@benelux.int vóór 30 september 2012. Wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten indien u uitgenodigd wordt voor een gesprek.

U vindt bijkomende informatie op onze website www.benelux.int of u kunt contact opnemen met mevrouw Ingrid Joosens, hoofd Taaldienst op i.joosens@benelux.int of op het telefoonnummer 0032(0)2-519 38 49