Info Burgers » Nieuws » Vierde gezamenlijke Benelux-controle van het internationaal wegtransport

Vierde gezamenlijke Benelux-controle van het internationaal wegtransport

23 mrt. 2016

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben vorige week , op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd bij het internationale vrachtwagentransport in België, Nederland en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben controles op vrachtwagens uitgevoerd in België (E40 Jabbeke/ E42 Verlaine), Nederland (Elsloo) en het Groothertogdom Luxemburg (op de grote verkeersassen – Dudelange-Zoufftgen).  Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op fraude en manipulatie met de tachograaf en  de naleving van de rij- en rusttijden. De inspecteurs controleerden 84 vrachtwagens (29 BE  + 14 NL  + 41 LU) . Er werden   43 ( 5 BE + 9 NL  + 29 LU) overtredingen vastgesteld.

Benelux-samenwerking  en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend.  Door dit verdrag kunnen de inspecteurs van de deelnemende landen op een efficiënte manier samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, kostenbesparingen en eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de vierder keer sinds 2015 dat de drie landen samen  een grote controle uitvoeren binnen dit kader. De inspecteurs hebben bij deze gelegenheid hun kennis over reglementeringen en controletechnieken van de tachograaf met elkaar uitgewisseld. 

Resultaten in België

De Belgische en Nederlandse inspecteurs controleerden 29 vrachtwagens ( drie Belgische, 23 afkomstig uit de EU en drie derdelanders), waarvan 5 in overtreding. Eén ervan betrof een overtreding met de tachograaf en twee bestuurders kregen een boete voor  een overtreding tegen de rij- en rusttijden. Twee vrachtwagens werden geverbaliseerd omdat hun transportdocumenten niet in orde waren en één bestuurder werd geverbaliseerd voor het niet respecteren van de wegcode. Het totale bedrag van de boetes bedroeg 2908 EUR.

Resultaten  in Nederland

De inspecteurs hebben op het terrein van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverker) aan de Rijksweg A2 in Elsloo 14 vrachtwagens gecontroleerd. Bij negen vrachtwagens werden overtredingen vastgesteld. Daarnaast is er drie keer onderzoek gedaan naar mogelijke fraude van de tachograaf naar aanleiding van het uitlezen van het motormanagement.  Er zijn drie waarschuwingen gegeven  en zes keer is een proces verbaal (PV) aangezegd. De meest voorkomende overtredingen hadden te maken met het remsysteem of de uitlaat van een vrachtwagen. Een PV is aangezegd voor het niet hebben van een VIHB-vergunning voor afvalstoffen.

In Nederland hebben ook medewerkers van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en de Nationale Politie deelgenomen aan de inspectie om de technische staat van de vrachtwagens te onderzoeken.

Resultaten  in Luxemburg

De inspecteurs hebben boetes uitgeschreven ter waarde van 4.989 EUR. Deze boetes hadden betrekking op het niet naleven van rij- en rusttijden, inbreuken op de wegcode  en afwezigheid van eurovignetten. Op de plaats van controle te Dudelange - Zoufftgen werden 21 vrachtwagens gescand met de mobiele scanner.