Info Burgers » Nieuws » Waardevolle en dynamische “fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude” binnen de Benelux

Waardevolle en dynamische “fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude” binnen de Benelux

25 nov. 2013

Onder voorzitterschap van adjunct-secretaris generaal, dhr. Alain de Muyser, en in het bijzijn van adjunct-secretaris-generaal, dhr. Luc Willems, is het Benelux Strategisch overleg "Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude" op 21 november samengekomen in het Limburgs Gouvernement in Maastricht.

Tijdens deze vergadering rapporteerden de experts aan een hoogambtelijk niveau welke resultaten zij hebben geboekt binnen hun domein, dat varieert van BTW-carrouselfraude, tot vastgoedfraude, tot schijnconstructies, tot samenwerking binnen de BTW-teruggaafprocedure. Op deze manier worden de activiteiten met het oog op hun voortgang gemonitoord en aangestuurd.

Hoewel moeilijk te kwantificeren, waren België, Nederland en Luxemburg unaniem in het bevestigen van de meerwaarde van de Benelux voor de drie partners, bij het voorkomen en bestrijden van fraude en het optimaliseren van fiscale processen. De samenwerking stelt de Benelux-landen bovendien ook in staat om een sterker geluid te laten horen richting Europa ten aanzien van de wet- en regelgeving die aldaar wordt ontwikkeld.

Het dynamische karakter van de samenwerking werd daarnaast nog eens benadrukt door de wens van de Benelux-partners om nieuwe thema’s te bespreken. Zo zal in 2014 aandacht uitgaan naar administratieve samenwerking, intelligence, systeemfraude en het uniforme BTW-formulier dat in 2017 geïntroduceerd zal worden. De delegaties pleitten tenslotte voor het tot stand komen van een goede interactie tussen de reeds gevestigde "Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude" en det recent gelanceerde Benelux-groep "Sociale reglementering en strijd tegen de fraude".