Projecten energie & klimaat

Benelux in het centrum van de regionale energie- en klimaatsamenwerking


 CONTEXTE

 De directeuren-generaal voor energie en klimaat sturen de samenwerking en het gezamenlijk overleg over de nationale energie- en klimaatplannen aan. Meer specifiek bekijken zij hoe deze plannen kunnen dienen als input voor de nationale plannen voor herstel en veerkracht in het kader van het herstelplan voor Europa. Mogelijke grensoverschrijdende maatregelen worden besproken en ondersteund in de regionale fora.

 

ESSENTIËLE PROJECTEN

Gezamenlijke uitvoering van klimaatambities in de vorm van Benelux Green Deals

• Lanceren van het Benelux Klimaatplatform, te verbinden met andere (mondiale, Europese, regionale en nationale) platformen, waar regionale expertise op vlak van klimaat, klimaatadaptatie en circulaire economie gedeeld en versterkt wordt. De Benelux-landen hebben zich geëngageerd om elkaar te ondersteunen bij het behalen van de Parijs-klimaatdoelstellingen. Dit gebeurde onder meer in de Benelux Talanoa Verklaring (en in de gezamenlijke Penta- en Noordzee hoofdstukken in hun respectievelijke nationale energie- en klimaatplannen). Tegen de achtergrond van economisch herstel biedt deze samenwerking nu mogelijkheden voor een verdienmodel
richting klimaatneutraliteit. Daarbij hoort het verkennen van een Gezamenlijke Visie 2050 voor een klimaatneutraal energiesysteem en alsook van voorstellen over CO2-beprijzing.

→ Climate cooperation Benelux projects

→ Webinar Climate Cooperation 26.10.2020 

 

Uitvoering van het werkprogramma van de Pentalaterale waterstofverklaring

• De Benelux is in vele opzichten het kloppend hart van het Europese energie- en industrieel weefsel. Nergens anders zijn de landen fysiek zo sterk verbonden via energieleidingen en is de concentratie aan energie- en koolstofintensieve industrie zo groot. Niet alleen de nood maar ook de kansen zijn groot om op relevante schaal productieprocessen en de energievoorziening om te schakelen. De Pentalaterale politieke waterstofverklaring van 2020 (Joint political declaration of the Pentalateral Energy Forum) legt een aantal gezamenlijke principes vast over de rol van waterstof om bij te dragen aan het koolstofvrij maken van het energiesysteem. Het werkprogramma
bij de verklaring zal uitgevoerd worden, met bijzondere focus op infrastructuur, certificering en het vaststellen van gemeenschappelijke definities en classificatie.

Contactpersoon

Frederik Deloof

f.deloof@benelux.int

PROJECTEN IN ONTWIKKELING 

• Afstemmen binnen de Benelux-landen van de evaluatie en de bemonstering van de waterstofkwaliteit.
• Opstellen van een Benelux-paper klimaat en financiën met een overzicht van de publieke en private financieringsinstrumenten.
• In de kijker zetten van de rol van steden in klimaatadaptatie en duurzaam leefmilieu en het maken van afspraken over grensoverschrijdend water- en droogtemanagement.
• Organiseren van een Benelux Energie Innovatie dag rond de rol en het potentieel van zonne- en windenergie, transport en gebruik van waterstof en CO2 voor de energietransitie in de Benelux.
• Gezamenlijke implementatie van de Europese Strategie van Energie Systeem Integratie met focus op gas, elektriciteit en decarbonisatie industrie.
• Identificeren van een aantal proefprojecten om lokale flexibiliteit (elektriciteitsopslag, vraagsturing, conversie) in
een grensoverschrijdende markt te integreren.
• Opzetten, organiseren en uitvoeren van een Project Management Office voor het Penta energieonderzoeksproject inzake adequaatheid van de elektriciteitsstromen, een 2050 visie en flexibiliteit van energie om consistentie tussen de verschillende activiteiten te bereiken.
• Discussie opstarten rond de installatie en/of uitbreiding van biedzones in de Noordzee.
• Faciliteren van de publieke aanvaarding van (onshore) infrastructuur als een van de belangrijkste factoren voor
een efficiënt gebruik van offshore energie: opzetten van communicatiestromen naar een breed publiek.
• Opvolgingsacties in het kader van de Europese Offshore Hernieuwbare Strategie.

Contactpersoon

Wim Martens

w.martens@benelux.int