Info Burgers » Nieuws » 7 juni is Werelddag voor Voedselveiligheid!

7 juni is Werelddag voor Voedselveiligheid!

07 jun. 2022

De Verenigde Naties hebben deze internationale dag in 2018 in het leven geroepen om de bevolking meer bewust te maken van deze problematiek. We zijn tenslotte allemaal voedselconsumenten, en we willen dat zonder risico kunnen zijn. 

Voor de drie Benelux-landen behoort voedselveiligheid tot de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap in 2022. Deze krijgt nadere invulling op meerdere niveaus. 

Op strategisch niveau zal het Luxemburgse voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar een nieuwe samenwerking tussen de hoge ambtenaren van de voedselveiligheidsagentschappen van de Benelux opstarten. Zij zullen zich toespitsen op onderwerpen waarvoor een regionale aanpak een grotere toegevoegde waarde heeft in vergelijking met Europees overleg. Door een dergelijke toenadering kunnen ook gezamenlijke belangen op het Europese toneel worden verdedigd. 

Daarnaast wordt ook overleg georganiseerd, zoals dat van vandaag, tussen specialisten op het gebied van de controle op de verkoop van producten op het internet in relatie tot voedselveiligheid. Dit soort samenwerking neemt bijvoorbeeld de vorm aan van een studiedag, zoals die van 28 april jl. over mystery shopping, waar deskundigen hun ervaringen met elkaar delen met het oog op een betere bescherming van de consument (https://www.benelux.int/nl/post/benelux-studiedag-over-mystery-shopping-en-voedselveiligheid/). 

Voedselcontactmaterialen zijn ook een aandachtspunt. Zo hebben de Benelux-landen zich verenigd in een gemeenschappelijke verklaring om bamboematerialen en -artikelen (gebruikt als additief bij de vervaardiging van melaminekunststof) zoals herbruikbare borden, kommen en bekers uit de handel te nemen indien zij niet voldoen aan de Europese regelgeving (https://www.benelux.int/nl/post/gemeenschappelijke-benelux-verklaring-over-bamboe-andere-niet-toegestane-additieven/). 

Daarnaast worden op operationeel niveau nieuwe overeenkomsten over veterinaire aangelegenheden besproken om het grensoverschrijdend verkeer van fokdieren zoals runderen te faciliteren (de zogenaamde “grensbeweiding”) of voorwaarden vast te stellen voor het verkeer van in gevangenschap levende vogels. Bij dit soort overeenkomsten wordt ook rekening gehouden met de gezondheidssituatie in de landen.