Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen en ’aangrenzende regio’s zijn onmisbaar bij ontwikkeling waterstof binnen EU in 2030

Benelux-landen en ’aangrenzende regio’s zijn onmisbaar bij ontwikkeling waterstof binnen EU in 2030

22 mei. 2023

Frans Weekers overhandigt Benelux-Waterstofstudie aan Nederlandse minister Rob Jetten

Tijdens het huidige Nederlands Voorzitterschap van de Benelux overhandigde Benelux-secretaris-generaal, Frans Weekers, de resultaten van een Benelux-Waterstofstudie aan de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. De studie, geinitieerd onder het Luxemburgse Voorzitterschap, toont aan dat de Benelux-landen en zes aangrenzende regio’s –  Hauts-de-France, Grand Est, Noordrijn-Westfalen, Saarland, Rijnland-Palts, Nedersaksen – onmisbaar bij de ontwikkeling van waterstofenergie in de Europese Unie tegen 2030 en 2050.

De Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten: “Dank voor dit waardevolle rapport, dat verder zijn waarde kan bewijzen voor de regionale en Europese energietransitie. Want succesvolle waterstofsamenwerking in en rond de Benelux zal ongetwijfeld zijn schaduw vooruitwerpen op gewenste snelle en efficiënte transitie in de gehele EU.”

De Europese Unie versnelt haar transitie naar een groene en inclusieve waterstofeconomie. De recente geopolitieke en energiemarktvolatiliteit dwingt de EU-lidstaten om de energietransitie aanzienlijk te versnellen en de EU onafhankelijker te maken van fossiele brandstoffen. In haar REPowerEU-strategie heeft de Europese Commissie zich ten doel gesteld tegen 2030 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof in Europa te produceren en 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof in te voeren.

Om deze streefcijfers te halen, is het nodig de markt voor waterstofvraag, -productie, -infrastructuurbehoeften, -opslagfaciliteiten en -invoer in te kunnen schatten. Bovendien moeten snel beleidsmaatregelen worden genomen en moet de regionale samenwerking worden versterkt. De Waterstofstudie maakt dit helder voor 2030 en 2050. Zo zullen de Benelux en de zes aangrenzende regio’s in 2030 binnen de Europese Unie, het volgende vertegenwoordigen:

Import: 67% van de waterstofinvoer

Productie: 15% van de waterstofproductie

Infrastructuur: 24% van de lengte van de pijpleidingen

Opslag: 31% van de opslagbehoeften en 26% van het opslagpotentieel

Industrie: 41% van de vraag naar waterstof voor chemicaliën en 35% van de vraag naar waterstof voor staal

De onderzoekers deden ook een reeks aanbevelingen op korte (2023-2026) en lange termijn (2026-2030) aan de Benelux-landen om de grensoverschrijdende samenwerking rond de vraag naar waterstof tegen 2030 en 2050 te bevorderen. Deze aanbevelingen omvatten:

  • Benelux geluid in EU: Het versterken van de collectieve stem om de EU-wetgeving te beïnvloeden en de regio te promoten;
  • Publiek-privaat samenwerking: Het bevorderen van de samenwerking in de H₂-waardeketen door een regelmatige dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende openbare en particuliere actoren in de H₂-waardeketen en de betrokken autoriteiten;
  • Snellere procedures: Het vereenvoudigen en versnellen van procedures voor vergunningen, intellectuele eigendom en octrooien;
  • Infrastructuur: Het overgangstraject voorbereiden door de invoering van een grensoverschrijdende waterstofruggengraat te versnellen, een innovatief en flexibel regelgevingskader mogelijk te maken en de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsprogramma’s te stimuleren;
  • Standaarden: Harmoniseren van veiligheidsprotocollen, normen en kwaliteit van waterstof voor vervoer en verbruik van H2 en zorgen voor interoperabiliteit en uitwisseling tussen certificatiesystemen en registers;
  • Mobiliteit: Een uniforme aanpak vaststellen voor de ontwikkeling van infrastructuur voor het tanken van waterstof door harmonisatie van betalingssystemen, interoperabiliteit van waterstofstations, certificeringsvoorschriften, vergunningsregels en brandstofspecificaties en -voorschriften voor maritieme en luchtvaarttoepassingen.

Deze studie werd uitgevoerd door WaterstofNet in opdracht van het Benelux-Secretariaat-generaal en de overheden van België, Nederland en Luxemburg en het Waals Gewest.