Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen zijn alert op mogelijke fraude met toppaarden

Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen zijn alert op mogelijke fraude met toppaarden

15 okt. 2013

Na een eerste kleinschalig onderzoek konden de Benelux-partners en Noordrijn-Westfalen vaststellen dat het met transacties met toppaarden mogelijk is om geld wit te wassen en dat manipulaties plaats kunnen vinden met de aangegeven waarde van een paard. Daarnaast wordt het werk van de controle- en opsporingsdiensten vaak lastig gemaakt door tussengeschoven schermvennootschappen alsmede door de sterke verwevenheid binnen de sector.

België staat al langer te boek als een land waar kwalitatief goede sportpaarden vandaan komen en ook Nederland en Duitsland kunnen terugblikken op een aantal topprestaties op het gebied van de ruitersport. In landen als China, waarmee België onlangs nog een handelsprotocol mee sloot, Brazilië, India, Japan en het Midden-Oosten, lijkt het steeds populairder te worden om een paard te bezitten.

Toch is een zekere alertheid geboden ten aanzien van de in- uit- en doorvoer van paarden. De toppaarden kunnen immers niet alleen verhandeld worden vanuit sportieve dan wel commerciële ambities, maar kunnen ook onderwerp zijn van frauduleuze praktijken. En daarbij gaat het soms om een waarde van miljoenen euro’s per paard.

Sommige houders van toppaarden bleken ook (mis)bruik te maken van de verschillende wet- en regelgeving en de bijbehorende geldende voorwaarden en tarieven. België, Nederland, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen hebben derhalve besloten hun vooronderzoek voort te zetten. Zij zijn van plan vervolgens initiatieven nemen voor een concrete samenwerking om eventuele onregelmatigheden met de handel in toppaarden in de toekomst te voorkomen.