Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen stemmen Europese consumentenrichtlijn met elkaar af

Benelux-landen stemmen Europese consumentenrichtlijn met elkaar af

31 okt. 2012

Op initiatief van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie werd op woensdag 31 oktober 2012 op het Secretariaat-Generaal van de Benelux een rondetafel  over de Europese ADR (Alternative Dispoute Resolution) richtlijn georganiseerd. Dit onder voorzitterschap van de heer A. de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux.

Deze Europese  richtlijn wil  de kwaliteit en dekking van de alternatieve beslechting van consumentengeschillen bij grensoverschrijdende aankopen verhogen. Dit om vaak lange gerechtelijke procedures  te vermijden en sneller tot oplossingen te komen. Ook voorziet deze richtlijn in een grensoverschrijdende geschillenregeling. Deze bestond tot nu toe alleen op nationaal vlak.

De concrete uitwerking van deze grensoverschrijdende alternatieve geschillenbeslechting vergt afstemming tussen landen. Daarom verkenden de Benelux-partners gezamenlijk hoe ze samen zo efficiënt mogelijk deze richtlijn in de praktijk zullen kunnen omzetten, wakend over de belangen van de consumenten. Zo werd er o.a. gesproken over hoe zulk een grensoverschrijdende geschillenregeling operationeel te maken tussen de landen.

Dit project kadert binnen de intentie van de Benelux-partners om in de toekomst meer en meer de uitwerking van Europese richtlijnen met elkaar af te stemmen.