Info Burgers » Nieuws » Benelux nam deel aan paneldiscussie over toekomst grensoverschrijdend crisismanagement in Europa

Benelux nam deel aan paneldiscussie over toekomst grensoverschrijdend crisismanagement in Europa

14 feb. 2022

Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, heeft op maandag 1 februari deelgenomen aan een rondetafeldiscussie "Naar meer solidariteit: de toekomst van grensoverschrijdende crisisbeheersing in Europa" over de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de grensregio's en de huidige en toekomstige uitdagingen voor deze regio's, met name op het gebied van crisisbeheersing. Dit evenement, dat werd georganiseerd door de Duitse Raad voor het Buitenlands Beleid, werd bijgewoond door Birte Wassenberg, hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan het IEP (Universiteit van Straatsburg) en Martin Unfried, senior onderzoeker aan het ITEM (Universiteit van Maastricht), bracht ongeveer 50 wetenschappers, beleidsmakers en beheerders op het terrein samen

De conclusie was dat, midden in de pandemie, de regio's langs en nabij de Benelux-grenzen zwaar werden getroffen door de lockdown, en dat diverse andere beperkingen werden ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Maar ook vóór het uitbreken van de pandemie hebben veel grensregio's dagelijks te maken met een groot aantal andere obstakels, die vaak verband houden met grensoverschrijdende mobiliteit en verschillen in regelgeving.

De secretaris-generaal wees er daarom nogmaals op dat het van belang is samen te werken om de specifieke uitdagingen waarmee grensregio's worden geconfronteerd, op te lossen. De Benelux heeft een coördinerende en leidende rol bij crisisbeheersing. Sinds het begin van COVID-19 heeft de Benelux een aantal communicatieplatforms opgezet - op het gebied van Buitenlandse Zaken, met het oog op de aanpak van belemmeringen voor het vrije verkeer en de coördinatie met de EU-instellingen, op het gebied van crisisbeheersing, met het oog op een optimale raadpleging, en op het gebied van gezondheid - om de uitwisseling van informatie tussen buurlanden en grensregio's te optimaliseren en zo een betere besluitvorming en de opheffing van belemmeringen mogelijk te maken, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elk land. Er werd ook melding gemaakt van het Benelux-initiatief om een "netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra" op te richten. Het doel van dit netwerk is een dergelijke gecoördineerde aanpak te versterken.

Alain De Muyser concludeerde - erop wijzend dat zich in het verleden andere soorten crises hebben voorgedaan en dat ook in de toekomst zullen doen - dat "onze Benelux-samenwerking tot doel moet hebben onze paraatheid te blijven verbeteren, de informatiestroom en de uitwisseling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens tussen alle betrokken actoren te vergroten, alsmede de communicatiemiddelen en de dialoog met de burgers te versterken, met name ten aanzien van de specifieke problemen van de grensregio's".

Crisisbeheersing is een van de 9 sleutelprojecten van het jaarplan Benelux 2022. Tijdens het Luxemburgse voorzitterschap is ook een Benelux-colloquium gepland om lessen te trekken uit de pandemie door ervaringen uit te wisselen, met bijzondere aandacht voor de regio's en het hele grensoverschrijdende Benelux-gebied.